اعضای هیئت مدیره

مدیر عاملان

علی

مدیر عامل

محمد

مدیر شرکت

مریم

رئیس و CCO

چه کسی از ما پشتیبانی می کند

اعضای تیم ما

توسعه دهنده

علی

مدیر عامل

طراح UI

محمد

UI/UX طراح

فروشنده

مریم

فروشگاه اینترنتی

رهبر تیم

مهدیه

مدیریت وب

متخصص

آیدا

بهینه سازی موتور جستجو

توسعه دهنده

علیرضا

توسعه دهنده وب